responsabilitate sociala

la Camera de Comert si Industrie

la Camera de Comert si Industrie  

Cei interesati de ceea ce presupune inregistrarea societatii si INDEPLINIREA FORMALITATILOR LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI le voi detalia mai jos cateva aspecte din punct de vedere formal si birocratic. Acest lucru presupune completarea formularelor-tip si intocmirea unui dosar care va cuprinde: -          Dovada denumirii societatii -          Dovada platii capitalului social. -          Actul constitutiv -          Documentele privind sediul -          Declartiile pe proprie raspundere ale asociatilor/administratorilor ca indeplinesc conditiile legii pentru a detine aceasta calitate. -          Specimenul de semnatura...

I thought about Phentramin-d.