RECUPERAREA CREANTELOR

Realitatea socio-economica se confrunta tot mai mult cu problemele rezultate ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale, in special neplata debitelor datorate de beneficiari furnizorilor de produse si servicii.

Ne propunem sa prezentam problema recuperarii creantelor pe cale procedurilor in fata instantelor de judecata, in functie de situatia in care se afla creditorul, creanta putand  fi recuperata prin urmatoarele cai procedurale:

  • Ordonanta de plata  (OUG 119/2007)
  • Executare BO/CEC
  • Actiune in pretentii

ORDONANTA DE PLATA – OUG 119/2007

Presupune o procedura de urgenta care, in conformitate cu dispozitiile legii, ar trebui solutionata intr-un termen de maxim 90 de zile, in realitate ajungandu-se pana la 180 de zile pana a putea fi pusa in executare o sentinta  astfel pronuntata, in cazul instantelor din Bucuresti.

Actiunea se timbreaza cu 39 lei taxa de timbru si timbru judiciar calculat la valoarea creantei (0,3 – 5 lei).

Pentru a uza de aceasta procedura, creanta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila (art. 2 din OUG 119/2007).

–  Creanta certa = care rezulta din din însusi actul de creanta sau din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de acesta (ex. Contract, devize/situatii de lucrari, procese-verbale, facturi semnate si stampilate de debitor).
Creanta lichida = cuantumul este determinat sau determinabil prin însusi actul de creanta sau când este determinabil cu ajutorul actului de creanta si al altor acte (ex. facturi semnate si stampilate, facturi insotite de devize/situatii de lucrari)
Creanta exigibila = nu a fost achitata pâna la termenul de scadenta convenit.

Creanta poate fi compusa din debitul principal rezultat din inscrisurile mai sus mentionate si penalitatile de intarziere, daca prin contractul incheiat intre parti a fost stabilita o astfel de clauza penala sau, in lipsa acestei, calculate conform legii.

Sentinta pronuntata in favoarea creditorului care a formulat cererea de ordonanta de plata va cuprinde termenul pana la care debitorul va putea sa-si execute obligatia de plata de buna-voie, precum si termenul in care poate formula cerere in anulare.

In cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatiile de plata, sentinta se poate investi cu formula  executorie, urmand a fi atasata unei cereri de executare silita si inaintata unui birou de executor judecatoresc competent.

Executarea silita poate viza atat poprirea conturilor debitorului, cat si executarea silita a bunurilor mobile si imobile ale acestuia, daca exista.

Perioada cuprinsa de la data pronuntarii sentintei si pana la efectuarea primului act de executare propriu zis (poprirea conturilor/somatia de executare) este de aproximativ 60 de zile la instantele din Bucuresti.

 EXECUTARE BO/CEC

In cazul in care partile contractante au inteles sa stinga sau sa garanteze indeplinirea obligatiilor de plata prin BO/CEC, iar la data introducerii in banca a acestuia a fost refuzat la plata pentru lipsa total/partial de disponibil in contul debitorului emitent al BO/CEC, se poate trece la executarea acestuia astfel:

– se investeste cu formula executorie BO/CEC la judecatoria competenta teritorial; taxa de timbru in valoare de 4 lei + timbru judiciar 0,3 lei
– titlul executoriu astfel obtinut se inainteaza unui birou de executor judecatoresc competent.

In cazul in care BO este avalizat de o persoana fizica/juridica, se poate cere si executarea acesteia, conform dispozitiilor Legii 58/1934.

In cazul in care  CEC este garantat prin gir de o persoana fizica/juridica, se poate cere si executarea acesteia, conform dispozitiilor Legii 59/1934.

De la data introducerii cererii de investire a BO/CEC si pana la data primului act de executare propriu zis (poprirea conturilor/somatia de executare) perioada este de maxim 60 de zile la instantele din Bucuresti.

 ACTIUNE IN PRETENTII

In cazul in care nu se poate uza de procedura ordonantei de plata nefiind indeplinite conditiile impuse de lege si nici nu exista un BO/CEC prin care partile sa fi convenit stingerea obligatiilor de plata, creditorul poate formula actiune  in pretentii pe normele dreptului comun.

Actiunea in pretentii presupune o procedura mai elaborata, mai costisitoare si mai indelungata, avand urmatoarele caracteristici principale:

a. Procedura prealabila conform art. 7201 CPC – notificarea debitorului pentru punerea in intarziere si propunerea de solutionare amiabila a litigiului prin conciliere directa.
b.Daca creditorul nu si-a realizat creanta prin procedura prealabila, se poate adresa instantelor judectaoresti competente pentru valorificarea dreturilor pretense.
c. Actiunea:

–  se timbreaza la valoarea pretentiilor solicitate conform Legii 146/1997;
–  se pot admite orice mijloace de proba (inscrisuri, interogatorii, martori, expertize etc.)

d. Sentinta pronuntata este supusa cailor de atac (apel/recurs), cu obligatia achitarii a 50% din taxa de timbru initiala, urmand a putea fi pusa in executare dupa ramanerea ei definitiva si irevocabila.

Este greu de apreciat o perioada de timp pentru solutionarea unei astfel de cereri de chemare in judecata, intrucat variaza in functie de complexitatea cauzei, probele administrate si exercitarea cailor de atac, dar este de mentionat ca in mod frecvent se depaseste un an de zile pentru solutionarea definitiva.

 Av. Ioana Precup

No Comments Yet

Your Responses

I thought about Phentramin-d.